PTS inför tillståndsplikt för uteffekter överstigande 200 W pep (utbruten diskussion ur annan tråd)

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM7CZR, Aug 27, 2018.

 1. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Då är vi ju överens om något. Har det hänt förr? Skall notera det i min svarta bok.

  När det gäller risken för skadlig störning så har vi redan inskrivet i villkoren för att få lov att bedriva amatörradiotrafik;

  "De tekniska egenskaperna hos amatörradiosändaren ska anpassas så att de inte stör användningen av andra radioanläggningar."

  Det är visserligen en generell skrivning som täcker det mesta men kan kanske dammas av som argument om behov föreligger.

  Uttrycket "skadlig störning "är ett begrepp som förekommer lite här och där i PTS dokument. I förarbetena inför undantagsföreskrifterna för man t ex resonemang om att just risken för skadlig störning ger anledning till att ställa vissa kompetenskrav för att få amatörradiocertifikat. Några andra skäl anges inte vad jag vet.

  Konsumentprodukter på ISM-banden har dåligt skydd mot störningar. Det framgår av bestämmelserna att man får tåla störningar men å andra sidan finns det ju en gräns där problemen blir för stora och måste lösas på något sätt. Där tror jag att amatörradio har låg prioritet när man väger "nyttan" med vår trafik mot allsköns bråte som "vanligt folk" använder och förväntar sig att det skall fungera klanderfritt. WiFI och allt sånt...
   
 2. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  SM5XUN and SM7EQL like this.

Share This Page