SDR

Discussion in 'Sändare och mottagare' started by SM6BGA, Feb 11, 2018.

  1. SM6BGA

    SM6BGA New Member

    Någon SM som har en SunSDR2pro transceiver. Erfarenheter ?
     

Share This Page