HF-sidorna

 

Anropssignaler - identifiering

Innehåll HF-sidorna

Anropssignaler för amatörradio följer ett visst mönster som har beslutats av ITU. Men det förekommer allt oftare undantag från detta, speciellt i samband med jubiléer och liknande tillfällen när det finns ett önskemål om att signalen ska påminna om något speciellt. Grundregeln är att signalen består av ett prefix (ett eller två tecken), en distriktssiffra, och ett suffix (ett, två eller tre tecken). Eftersom det blivit ont om prefix när nya länder bildats förekommer det nu ganska ofta prefix som består av både en bokstav och en siffra (exempelvis S5 för Slovenien). Det innebär att en signal kan ha två siffror, där den första är en del av prefixet och den andra är en distriktssiffra.

Om en station används på en annan plats än den vanliga, anges detta ofta med ett tillägg efter suffixet. Reglerna och kraven för detta varierar i olika länder, men amatörerna brukar också frivilligt använda olika tillägg som en information till andra stationer, exempelvis SM5KUX/M. Några vanliga tillägg är:

/A     alternative, annan ort än ordinarie (används ej i Sverige)

/P     portabel trafik (används sällan i Sverige)

/M     mobil trafik

/MM   maritime mobile

/AM    aeronautical mobile

/QRP   jag sänder med låg effekt (max 5W)

I de flesta länder kan en amatör bara använda den distriktssiffra som myndigheterna tilldelat, exempelvis används G3ABC och G4ABC av två olika amatörer. I Sverige återanvänds däremot inte dessa siffror, och PTS accepterar att man använder även annan siffra än den som eventuellt anges på tillståndet. PTS har inte heller något krav på tillägg när man använder stationen på andra platser än den ordinarie. För att följa den praxis som finns inom amatörradio rekommenderar SSA följande regler:

  • Vid trafik från en regelbundet använd fritidsbostad kan anropssignalen innehålla den distriktssiffra som anger det distrikt bostaden befinner sig i (exempelvis SM3XYZ istället för SM0XYZ).

  • Vid trafik från en annan tillfällig plats bör den vanliga anropssignalen följas av snedstreck och den aktuella distriktssiffran (exempelvis SM5XYZ/4).

  • Vid trafik från mobil station bör den ordinarie anropssignalen följas av /M (exempelvis SM6XYZ/M eller SM6XYZ/5M om stationen befinner sig i ett annat distrikt än det ordinarie).

  • Vid trafik från en båt bör anropssignalen följas av /MM (exempelvis SM1XYZ/MM).

  • Vid trafik från ett flygplan bör anropssignalen följas av /AM (exempelvis SM2XYZ/AM).

  • Vid trafik från en svensk båt på internationellt vatten kan distriktssiffran 8 användas.

  • Vid sändning från ett annat land gäller det landets bestämmelser (exempelvis OZ/SM5XYZ).

Tänk på att det kan bli problem med QSL-hanteringen om du använder olika siffror för distriktet i själva anropssignalen, därför är det oftast bättre att inte ändra signalen utan istället ange aktuellt distrikt genom ett tillägg efter signalen.

De svenska distrikten

Inom Sverige tillämpar SSA en indelning i distrikt och detta är också grunden till hur PTS under många år tilldelat distriktssiffra i anropssignalen. Ett specialfall är att de som bor i Stockholm och hade siffran 5 innan ändringen av distriktsindelning 1966 har fått möjlighet att behålla denna. Detta är den nuvarande indelningen:

Distrikt

Distriktets omfattning - Län

0

Stockholms

1

Gotlands

2

Västerbottens, Norrbottens

3

Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands

4

Örebro, Värmlands, Dalarnas

5

Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Västmanlands

6

Hallands, Västra Götalands

7

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne

Specialsignaler

I samband med contest kan det vara bra med en kort anropssignal, den går fortare att sända och den kan skapa nyfikenhet hos andra stationer så att det blir lättare att få fler kontakter. I Sverige finns möljighet att få specialsignaler tilldelade av SSA (mot en mindre avgift, för närvarande 100:- per år) för användning vid contest. Dessa är komplement till den ordinarie anropssignalen som tilldelats av PTS. Specialsignalerna använder prefixen SM, SK, 7S eller 8S, och efter distriktssiffran är det bara en bokstav som suffix. Exempel på möjliga signaler är SM1Z, 7S2A eller 8S6X.

Identifiering under QSO

Enligt PTS föreskrift ska anropssignalen anges i början och slutet av varje sändning, och under sändning ska den upprepas med korta mellanrum. Detta kan verka lite diffust, och det är därför bäst att tolka detta enligt de regler som gällde tidigare och som även stämmer överens med reglerna i många andra länder. Identifiering bör alltså ske i slutet av varje sändningspass, eller serie av sändningspass, och minst var 10:e minut om ett sändningspass varar längre än 10 minuter.

Har man ett långt QSO så räcker det att båda stationerna identifierar sig när kontakten etableras, sedan var 10:e minut, och när kontakten avslutas.  

Innehåll HF-sidorna